Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Journal of Membrane Science (2017) με τίτλο “Comprehensive performance assessment of spacers in spiral-wound membrane modules accounting for compressibility effects” των Α.Ι. Καράμπελα, X.Π. Κουτσού και Δ.Χ. Σιουτόπουλου.