Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Journal of Membrane Science (2015) με τίτλο “A study of flow field and concentration polarization evolution in membrane channels with two-dimensional spacers during water desalination”, των M. Amokrane, D.Sadaoui, C.P.Koutsou, A.J.Karabelas, M.Dudeck.