Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Journal of Membrane Science (2016)  με τίτλο “Calcium carbonate scaling of desalination membranes : Assessment of scaling parameters from dead-end filtration experiments” των Σ.Θ. Μητρούλη, Μ. Κώστογλου και Α.Ι. Καράμπελα.