Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό “Journal of Membrane Science” με τίτλο “Evolution of organic gel fouling resistance in constant pressure” των Δ.Χ. Σιουτόπουλου και Α.Ι. Καράμπελα.