Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Chemical Technology and Biotechnology

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Journal of Chemical Technology and Biotechnology

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Journal of Chemical Technology and Biotechnology  (2015) με τίτλο “Long-term performance of a membrane bioreactor treating table olive processing wastewater” των Sotiris I Patsios, Emmanouil H Papaioannou and Anastasios J Karabelas.