Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Industrial & Engineering Chemistry Research

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Industrial & Engineering Chemistry Research

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Industrial & Engineering Chemistry Research (2017) με τίτλο: “Model Development and Experimental Data Analysis for Calcium Carbonate Membrane Scaling during Dead-End Filtration with Agitation” των Μ. Κώστογλου, Σ.Τ. Μητρούλη και Α.Ι. Καράμπελα.