Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Global NEST

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Global NEST

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Global NEST (2016) με τίτλο: “A study on heteregeneous Fenton regeneration of powdered activated carbon impregnated with iron oxide nanoparticles” των Κ. Β. Πλάκα και Α.Ι. Καράμπελα.