Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Desalination (2017) με τίτλο “Experimental study on the effect of polysaccharides on incipient membrane scaling during desalination” των Α.Ι. Καράμπελα, Α. Καρανάσιου και Δ.Χ Σιουτόπουλου.