Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination and Water Treatment

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination and Water Treatment

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Desalination and Water Treatment (2016) με τίτλο “Incipient crystallization of calcium carbonate on desalination membranes: dead-end filtration with agitation” των Σ.Τ. Μητρούλη, Μ. Κώστογλου, Α.Ι. Καράμπελα και Α. Καρανάσιου.