Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση του εργαστηρίου στο περιοδικό Desalination (2015) με τίτλο “Modelling of spiral wound membrane desalination modules and plants – review and research priorities, των Α.Ι. Καράμπελα, Μ. Κώστογλου, και Χ.Π. Κουτσού.