Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Desalination (2017) με τίτλο “Analysis of specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes” των Α.Ι. Καράμπελα, X.Π. Κουτσού, Μ. Κώστογλου, και Δ.Χ Σιουτόπουλου.