Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Computers and Chemical Engineering

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Computers and Chemical Engineering

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Computers and Chemical Engineering (2016) με τίτλο: “Dynamic operation of flat sheet desalination-membrane elements: A comprehensive model accounting for organic fouling” των Μ. Κώστογλου και Α.Ι. Καράμπελα.