Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Chemical Technology and Biotechnology

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Chemical Technology and Biotechnology

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Chemical Technology and Biotechnology (2017) με τίτλο “Tartaric acid and polyphenols recovery from winery waste lees using membrane separation processes” των Κ.Ν. Κοντογιαννόπουλου,  Σ.Ι. Πάτσιου, Σ.Τ. Μητρούλη και Α.Ι. Καράμπελα.