Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Chemical Engineering Journal

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Chemical Engineering Journal

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Chemical Engineering Journal (2017) με τίτλο “Novel water-purification hybrid processes involving in-situ regenerated activated carbon, membrane separation and advanced oxidation” των Β.Χ. Σαρασίδη, Κ. Β. Πλάκα, Α.Ι. Καράμπελα.