Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό “Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση” με τίτλο “Επεξεργασία νερού με προηγμένες οξειδωτικές τεχνικές βασισμένες σε υβριδικές διεργασίες διεσπαρμένου ενεργού άνθρακα-υπερδιήθησης” των Κ.Β. Πλάκα, Β.Χ. Σαρασίδη, Α.Ι. Καράμπελα.