Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο επιστημονικό περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο επιστημονικό περιοδικό Desalination

Νέα δημοσίευση του εργαστηρίου στο επιστημονικό περιοδικό Desalination με τίτλο “Toward improvement of methods for predicting fouling of desalination membranes – The effect of permeate flux on specific fouling resistance”, των Α.Ι. Καράμπελα και Δ.Χ. Σιουτόπουλου.