Μελέτη της συνδυασμένης απομάκρυνσης παρασιτοκτόνων και φυσικών οργανικών υλικών από νερό με μεμβράνες

Μελέτη της συνδυασμένης απομάκρυνσης παρασιτοκτόνων και φυσικών οργανικών υλικών από νερό με μεμβράνες

Έτος : 2009

Author : Πλάκας Κ.Β., Καράμπελας Α.Ι.

Πρακτικά,  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 03-05 Ιουνίου 2009.