Μελέτη της δυνατότητας πρόβλεψης ρύπανσης μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης από κολλοειδή μέσω πειραμάτων υπερδιήθησης

Μελέτη της δυνατότητας πρόβλεψης ρύπανσης μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης από κολλοειδή μέσω πειραμάτων υπερδιήθησης

Έτος : 2011

Author : Σιουτόπουλος Δ.Χ., Καράμπελας Α.Ι., Γιάντσιος Σ.Γ.

Πρακτικά, σελ. 234_290, 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαΐου, 2011.