Λογισμικό για προσομοίωση διεργασιών αφαλάτωσης (SMTC) / Χρηματοδοτούμενο από Singapore Membrane Technology Centre (SMTC), Nanyang Technological University

Λογισμικό για προσομοίωση διεργασιών αφαλάτωσης (SMTC) / Χρηματοδοτούμενο από Singapore Membrane Technology Centre (SMTC), Nanyang Technological University

Computer software for simulating the performance of Spiral Wound Membrane modules in water desalination under steady state conditions. Collaboration with Nanyang Technological University / Singapore Membrane Technology Centre (SMTC)