Κεφάλαιο με τίτλο “Energy Consumption and Minimization” στο βιβλίο “Α multidisciplinary introduction to desalination”

Κεφάλαιο με τίτλο “Energy Consumption and Minimization” στο βιβλίο “Α multidisciplinary introduction to desalination”

Κεφάλαιο με τίτλο “Energy Consumption and Minimization” στο βιβλίο “Α multidisciplinary introduction to desalination” των Κ.Β. Πλάκα, Δ.Χ. Σιουτόπουλου, Α.Ι. Καράμπελα, Κεφάλαιο 14, σελ. 415-442, River Publishers (2018), ISBN: 978-87-93379-54-1