Κεφάλαιο με τίτλο “Electro-Fenton Applications in the Water Industry” σε ειδικό τόμο του Springer

Κεφάλαιο με τίτλο “Electro-Fenton Applications in the Water Industry” σε ειδικό τόμο του Springer

Plakas K.V., Karabelas A.J. (2017), “Electro-Fenton Applications in the Water Industry” in: “The Handbook of Environmental Chemistry”. Springer, Berlin, Heidelberg,  DOI https://doi.org/10.1007/698_2017_52