Κεφάλαιο με τίτλο “Desalination by Reverse Osmosis” σε ειδικό τόμο του Springer

Κεφάλαιο με τίτλο “Desalination by Reverse Osmosis” σε ειδικό τόμο του Springer

Karabelas A.J., Koutsou C.P., Sioutopoulos D.C., Plakas K.V., Kostoglou M. (2017),  Desalination by Reverse Osmosis. In: Figoli A., Criscuoli A. (eds) Sustainable Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment. Sustainable Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment, pp 155-199, Book Series  Green Chemistry and Sustainable Technology. Springer, Singapore