Καταληκτική συνάντηση του έργου ΒΙΟΜΑ στη Λεμεσό

Καταληκτική συνάντηση του έργου ΒΙΟΜΑ στη Λεμεσό

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λεμεσό της Κύπρου στις 6 Δεκεμβρίου, η 3η και τελική συνάντηση της πράξης «ΒΙΟΜΑ» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020. Στο πλαίσιο της τεχνικής συνάντησης οι εταίροι του έργου  (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Νάξου και Μικρών  Κυκλάδων και Κοινότητα Παλώδιας)  ανέπτυξαν τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και ενημερωθήκαν για την διαδικασία που απαιτείται για τη διαχειριστική ολοκλήρωση της πράξης.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η προώθηση της διαλογής στην πηγή και η διαχείριση των βιοαποβλήτων από τα οικιακά οργανικά απορρίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα, με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων. Η πράξη εστιάζει σε απομονωμένες περιοχές όπου το κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας είναι πολύ υψηλό. Με την εφαρμογή της πράξης, οι επιλεγόμενες περιοχές θα διαχειριστούν ορθολογικά το οργανικό φορτίο μετατρέποντάς το σε προστιθέμενης αξίας τελικά προϊόντα παρέχοντας πολλαπλά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αυτών, και η εκτροπή του οργανικού κλάσματος από τους ΧΥΤΑ εξοικονομώντας πόρους & ενέργεια.