Καινοτόμος μονάδα απορρύπανσης του νερού από μη βιοδιασπώμενους τοξικούς ρυπαντές / Χρηματοδοτούμενο από ΣΥΔΕΣΥΣ (Χορηγία)

Καινοτόμος μονάδα απορρύπανσης του νερού από μη βιοδιασπώμενους τοξικούς ρυπαντές / Χρηματοδοτούμενο από ΣΥΔΕΣΥΣ (Χορηγία)

Η καινοτόμος μονάδα βασίζεται στην τεχνολογία των Φωτοκαταλυτικών Αντιδραστήρων Μεμβρανών (ΦΑΜ) η οποία συνδυάζει δύο μοντέρνες διεργασίες, τη φωτοκατάλυση και τη διήθηση διαμέσου μεμβρανών, και η οποία έχει δοκιμασθεί ήδη σε εργαστηριακή κλίμακα με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το υβριδικό σύστημα εκμεταλλεύεται σε πρώτο στάδιο την επιτόπια (insitu) παραγωγή ισχυρών οξειδωτικών μέσων κατά την εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) πάνω σε καταλυτικά νανοσωματίδια (διοξείδιο του τιτανίου, TiO2), τα οποία επιτυγχάνουν την οξείδωση/αποδόμηση μη βιοδιασπάσιμων και επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία τοξικών οργανικών ρύπων του νερού (π.χ. υπολειμματικά φυτοφάρμακα, ουσίες με φαρμακευτική δράση, βιομηχανικά χημικά, χρώματα, κ.ά.). Κατά τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο καθαρισμός του νερού χωρίς την προσθήκη χημικών ή άλλων οξειδωτικών ουσιών, όπως χλώριο, όζον ή υπεροξείδιο του υδρογόνου.