Επιστημονική Ημερίδα έργου Bio(Cat)Diesel

Επιστημονική Ημερίδα έργου Bio(Cat)Diesel

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2023 η Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Βιοκαταλυτικές και βιοτεχνολογικές καινοτόμες λύσεις στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου Bio(Cat)Diesel, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων! Τη διοργάνωση ανέλαβαν οι συνεργάτες του έργου από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Παυλίδη.

Η Ημερίδα αποτελούνταν από 2 συνεδρίες, εκ των οποίων στην πρωινή οι ομιλητές παρουσίασαν τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου: «Bio(Cat)Diesel – Ανάπτυξη αειφόρου βιοκαταλυτικής μεθόδου παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς με χρήση καινοτόμων βιοκαταλυτών παραγόμενων από παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ», εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών για την παραγωγή 2ης γενιάς βιοντίζελ, ξεκινώντας από την κατασκευή νέων βιοκαταλυτών whole-cell και την ακινητοποίηση εμπορικών ή in-house παραγόμενων ενζύμων, και καταλήγοντας σε μία βελτιστοποιημένη διεργασία βιοκαταλυτικής μετεστεροποίησης ελαίων υψηλής οξύτητας.

Στην απογευματινή συνεδρία, οι προσκεκλημένοι ομιλητές μίλησαν για τον ρόλο των μικροβίων στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων (Επ. Καθ. Μ. Σαρρής), την ενζυματική δέσμευση CO2 (Επ. Καθ. Ι. Αντωνοπούλου), την παραγωγή PLA από τα υπολείμματα τροφίμων (Επ. Καθ. Κ. Βελώνια), και τις μικροβιακές κοινότητες σε ακραία περιβάλλοντα (Ερευνητής, Π. Πολυμενάκου). Η ομάδα του έργου Bio(Cat)Diesel ευχαριστεί θερμά όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές για την παρουσία τους και την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς που παρουσίασαν!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αναπλ. Καθ. κ. Ιωάννη Παυλίδη και την ομάδα του για την εγκάρδια φιλοξενία τους και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος γόνιμου για εξαιρετικές συζητήσεις!