Επεξεργασία νερού με μεμβράνες νανοδιήθησης για την απομάκρυνση τοξικών οργανικών μικρορυπαντών – Απόδοση και προοπτικές

Επεξεργασία νερού με μεμβράνες νανοδιήθησης για την απομάκρυνση τοξικών οργανικών μικρορυπαντών – Απόδοση και προοπτικές

Έτος : 2011

Author : Κ.Β. Πλάκας, Α.Ι. Καράμπελας

Πρακτικά, Σελ. 214, 4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη.