Εκκίνηση λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Εκκίνηση λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Ξεκίνησε η λειτουργία της πιλοτικής μονάδας νανοδιήθησης (NF) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ σε βιομηχανικό περιβάλλον δίπλα στην εγκατάσταση αναερόβιας χώνευσης της ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

27/7/2021 Η πιλοτική μονάδα NF πριν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.
20/9/2021 Η πιλοτική μονάδα NF στις εγκαταστάσεις της ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.