Δρ. Σωτήριος Ι. Πάτσιος, προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο “Agri-Food Waste Day Conference”

Δρ. Σωτήριος Ι. Πάτσιος, προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο “Agri-Food Waste Day Conference”

Δρ. Σωτήριος Ι. Πάτσιος, προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο “Agri-Food Waste Day Conference”, 17 Οκτωβρίου 2017, Βρυξέλλες με την παρουσίαση “Agricultural Wastes Availability and Mapping in EU”. Τα έργα AgroCycle και NoAW που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα H2020, φιλοξενούν από κοινού αυτό το συνέδριο για να παρουσιάσουν την τρέχουσα σκέψη και τις εξελίξεις σε σχέση με την κυκλική οικονομία (CE) που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eventbrite.ie/e/agri-food-waste-day-conference-registration-35601770855#