Δέσμευση SO2 και NOx σε λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής: Μελέτη τυπικής περιπτώσεως στην Ελλάδα

Δέσμευση SO2 και NOx σε λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής: Μελέτη τυπικής περιπτώσεως στην Ελλάδα

Έτος : 2011

Author : Νικολάκη Σ.Ν., Καράμπελας Α.Ι., Σαρηγιάννης Δ.Α., Σωτηρόπουλος Δ.

Πρακτικά, Σελ. 59, 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 18-20 Μαρτίου, 2011.