Γράφημα σχεδιασμένο από V.C Sarasidis για το εξώφυλλο του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “Chemical Engineering Journal” volume 239, March 2014.

Γράφημα σχεδιασμένο από V.C Sarasidis για το εξώφυλλο του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “Chemical Engineering Journal” volume 239, March 2014.

Το άρθρο Sarasidis V.C., Plakas K.V., Patsios S.I, Karabelas A.J “Investigation of diclofenac degradation in a continuous photo-catalytic membrane reactor. Influence of operating parameters”, Chemical Engineering Journal 239 (2014) 299–311 αφορά σε καινοτόμο σύστημα απορρύπανσης νερού, συνεχούς λειτουργίας χωρίς χρήση εξωτερικά προστιθέμενων χημικών-οξειδωτικών, για εξουδετέρωση δύσκολα διασπώμενων τοξικών μικρο-ρυπαντών όπως τα φυτοφάρμακα, και άλλες συνθετικές χημικές ενώσεις. Στο καινοτόμο σύστημα συνδυάζεται η Προηγμένη Οξειδωτική Διεργασία (AdvancedOxidationProcess) της φωτο-κατάλυσης με μεμβράνες υπερδιήθησης (UF).