Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Εργασίας στο 13ο ΠΕΣΧΜ

Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Εργασίας στο 13ο ΠΕΣΧΜ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (13ο ΠΕΣΧΜ), που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στους χώρους του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το τριήμερο 2-4 Ιουνίου 2022. Το Συνέδριο αυτό, το οποίο αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΠ, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ, της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ΤΕΠΑΚ, του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ και του ΠΣΧΜ, παρακολούθησαν περισσότερα από 900 άτομα, ενώ κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα περίπου 480 επιστημονικών εργασιών σε 280 προφορικές παρουσιάσεις και 200 αναρτημένες ανακοινώσεις.
Την τελευταία μέρα του 13ου ΠΕΣΧΜ βραβεύτηκαν οι καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις και προφορικές παρουσιάσεις ανά θεματική ενότητα.


H εργασία με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΠΙΔΥΣΗ» των Αλεξία Βουτετάκη, Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Κωνσταντίου Πλάκα, Δημήτριου Μπόλλα, Συμεών Παρχαρίδη και Παναγιώτη Σεφερλή, την οποία παρουσίασε ο κ. Κωνσταντίνος Πλάκας, ερευνητής του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, βραβεύτηκε ως η καλύτερη προφορική εργασία στην Θεματική Ενότητα «Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων».

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτροδιαπίδυσης, ως μιας εναλλακτικής τεχνολογίας ηλεκτροχημικού διαχωρισμού με βάση μεμβράνες ιοντοεναλλαγής, για την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας μπαταριών μολύβδου-οξέος. Η ανωτέρω εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕLECTRACCUM: Ανάπτυξη και Πειραματική Αξιολόγηση Μονάδας Ηλεκτροχημικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Χημικών Συσσωρευτών για Ανάκτηση Πολύτιμων Ιόντων προς Επαναχρησιμοποίηση στην Παραγωγή και Διάθεση του Νερού για Γεωργική Χρήση» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: T1EDK-02677) στο οποίο συμμετέχουν το ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και η εταιρεία Sunlight Group Energy Storage Systems (http://electraccum.cperi.certh.gr/).