Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας στο συνέδριο YLC2022

Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας στο συνέδριο YLC2022

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ολοκληρώθηκε το 15ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Yeast Lipid Conference” (YLC), που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, στους χώρους του Chalmers University of Technology, κατά το τριήμερο 1-3 Ιουνίου 2022. Το συνέδριο αυτό, παρακολούθησαν περισσότερα από 80 άτομα, ενώ κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα περισσότερων από 60 επιστημονικών εργασιών είτε ως προφορικές παρουσιάσεις ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις. Την τελευταία μέρα του YLC, η εργασία με τίτλο: “Novel evolved Yarrowia lipolytica strains for enhanced growth and lipid content under high concentrations of crude glycerol” των Α. Τσιρίγκα, Ε. Θεοδοσίου, Σ.Ι. Πάτσιου, Α. Τσουρέκη, Α. Ανδρεαδέλλη, Α. Αγγελή, Α.Μ. Μακρή και Α.Ι Καράμπελα, από το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ), από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΕΚΕΤΑ) και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βραβεύτηκε ως μία από τις τρεις καλύτερες αναρτημένες εργασίες του παραπάνω συνεδρίου. Η εργασία αυτή, με αντικείμενο τη μελέτη εξελιγμένων στελεχών Yarrowia lipolytica με βελτιωμένη ανάπτυξη και ποσοστό λιπιδίων σε υψηλές συγκεντρώσεις ακατέργαστης γλυκερόλης,  υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “GLYC2BIOD: Αξιοποίηση ακατέργαστης γλυκερίνης από τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και πρωτεϊνούχων προσθέτων ζωοτροφών με καινοτόμες βιοτεχνολογικές μεθόδους” της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02871).

Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την εργασία μπορείτε να βρείτε στο poster εδώ