Βραβείο για την καλύτερη αναρτημένη παρουσίαση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Αφαλάτωση (IDA), το οποίο έλαβε χώρα από 20-25 Οκτωβρίου στην πόλη Τιανζίν της Κίνας

Βραβείο για την καλύτερη αναρτημένη παρουσίαση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Αφαλάτωση (IDA), το οποίο έλαβε χώρα από 20-25 Οκτωβρίου στην πόλη Τιανζίν της Κίνας

Στην αναρτημένη εργασία με τίτλο Monitoring the membrane scaling propensity of retentate in reverse osmosis desalination plants” των Α.Ι. Καραμπελα, Σ. Μητρούλη, Ι. Γκραγκόπουλου, Α. Καρανάσιου, Ν. Isaiasκαι A. S. AlRammahτου Εργαστηρίου Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του Ινστιτούτου Τεχνικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ και της SaudiAramco, απονεμήθηκε το βραβείο για την καλύτερο αναρτημένη παρουσίαση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Αφαλάτωση, το οποίο έλαβε χώρα από 20-25 Οκτωβρίου στην πόλη Τιανζίν της Κίνας.