Α. Καρανάσιου, Α.Ι. Καράμπελας: Effect of polysaccharides on membrane scaling by calcium sulfate during desalination

Α. Καρανάσιου, Α.Ι. Καράμπελας: Effect of polysaccharides on membrane scaling by calcium sulfate during desalination

Paper presented at the “3rd International Conference on Desalination Using Membrane Technology”, Gran Canaria, Spain, April 2 – 5, 2017.