Α.Ι. Καράμπελας προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο ICWE13, Πανεπιστήμιο του Chlef, Αλγερία, 16-17, Δεκεμβρίου 2013.

Α.Ι. Καράμπελας προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο ICWE13, Πανεπιστήμιο του Chlef, Αλγερία, 16-17, Δεκεμβρίου 2013.

Α.Ι. Καράμπελας, προσκεκλημένος ομιλητής.  Τίτλος ομιλίας:  “Ο ρόλος των προηγμένων οξειδωτικών μεθόδων στην επεξεργασία νερού – Πρόσφατες εξελίξεις” στοSecond international conference on water and energy “ICWE ’13 – Membrane based Wastewater Treatment and Reuse” Πανεπιστήμιο του Chlef, Αλγερία, 16-17, Δεκεμβρίου 2013. 

https://iswee01.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fiswee01.webnode.fr%2F

https://iswee01.webnode.fr/program/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fiswee01.webnode.fr%2Fprogram%2F