Απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας με τίτλο “Καινοτόμος γεωμετρία ένθετου δικτυωτού πλέγματος για βελτίωση απόδοσης στοιχείων μεμβρανών χρησιμοποιούμενων σε διαχωρισμούς και μέθοδοι κατασκευής του” με αριθμό ΟΒΙ 1008635. Εφευρέτες οι Καράμπελας Αναστάσιος και Κουτσού Χρυσαφένια.