Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Chemical Engineering Journal

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Chemical Engineering Journal

Νέα δημοσίευση του εργαστηρίου στο επιστημονικό περιοδικό Chemical Engineering Journal, 239 (2014) 299-311, με τίτλο “Investigation of Diclofenac degradation in a continuous photo-catalytic membrane reactor. Influence of operationg parameters”, των Β.Χ. Σαρασίδη, Κ.Β. Πλάκα, Σ.Ι. Πάτσιου και Α.Ι. Καράμπελα