Μία νέα προσέγγιση προσομοίωσης της διεργασίας ενεργού ιλύος προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τεχνολογίας των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών

Μία νέα προσέγγιση προσομοίωσης της διεργασίας ενεργού ιλύος προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τεχνολογίας των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών

Έτος : 2009

Author : Πάτσιος Σ.Ι., Καράμπελας Α.Ι.

Πρακτικά,  7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 03-05 Ιουνίου 2009.